Name:
Pass:

HOME
 
MTB
 
CLIMBING
 
SKIALP
 
SPINNING

sponzořiodkazy
NOVINKY   ČLÁNKY   GALERIE   STAHUJ   FORUM   TEAM 
 
Stanovy občanského sdružení
EXTREM TEAM VYSTRKOV

1. Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení
EXTREM TEAM VYSTRKOV

Adresa občanského sdružení
Vystrkov 12
396 01 Humpolec

2. Činnost občanského sdružení

Cíle
Cílem občanského sdružení EXTREM TEAM VYSTRKOV (dále jen „Sdružení“) je všestranná a komplexní podpora členův tělovýchovné a kulturní oblasti. Sdružení hodlá zajišťovat další rozvoj svých členů, a to jak poskytováním příspěvků na provozování tělovýchovných a kulturních aktivit, tak i hrazením souvisejících výdajů nutných k provozování těchto aktivit. Těchto cílů bude dosahováno shromažďováním finančních i věcných příspěvků od členů i nečlenů Sdružení. Sdružení bude svým členům přispívat na zajímavé sportovní a kulturní aktivity, přičemž se bude jednat zejména o cyklistiku, turistické výlety a lyžování, a dále se Sdružení bude také samo podílet na organizaci vybraných sportovních akcí, závodů nebo zájezdů.

3. Orgány Sdružení

Předseda a místopředseda Sdružení
Předseda a místopředseda Sdružení jsou statutárním orgánem Sdružení. Každý z nich může jednat za Sdružení samostatně.
Předseda Sdružení je oprávněn rozhodovat o změně stanov.

Člen Sdružení, členství
Členem Sdružení se může stát osoba, která se ztotožňuje s cíli Sdružení.
Členství ve Sdružení schvaluje valná hromada Sdružení, členství může být ukončeno:
- na základě písemného oznámení člena,
- v případě hrubého porušení vnitřních stanov či společenských norem na základě rozhodnutí valné hromady Sdružení,
- úmrtím.
Člen Sdružení má právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě Sdružení.
Člen Sdružení má povinnost se přiměřeně podílet na přípravě a pořádání aktivit Sdružení.

Valná hromada Sdružení
Valnou hromadu Sdružení tvoří shromáždění členů a svolává ji předseda jednou do roka.
Valná hromada Sdružení má právo na informace o stavu činnosti a hospodaření Sdružení.
Valná hromada volí při svém zasedání předsedu a místopředsedu Sdružení.

Přípravný výbor, volba předsedy Sdružení
Prvního předsedu a místopředsedu Sdružení zvolí po vzniku Sdružení přípravný výbor.

4. Hospodaření Sdružení

Zdroje příjmů
Sdružení financuje svoji činnost z dobrovolných příspěvků svých členů, dále pak z darů a příspěvků fyzických a právnických osob.

Správa majetku
Za správu majetku odpovídá valná hromada.

Ukončení činnosti
V případě ukončení činnosti Sdružení rozhodne valná hromada o rozdělení majetku Sdružení.
Majetek Sdružení může být převeden v případě souhlasu příjemců na:
- jinou organizaci se stejným zaměřením činnosti,
- původního dárce v případěmovitých a nemovitých věcí

Created by kerles © 2005